نهمین جلسه کمیسیون توسعه مدیریت و تحول اداری در شرکت آب منطقه ای

به گزارش روابط عمومی شرکت ، با حضور درویشی مدیر عامل و اعضاء کارگروه کمیسیون تحول اداری و توسعه مدیریت ، نهمین جلسه این کمیسیون در محل دفتر مدیر عامل برگزار گردید ، در ابتداء این جلسه شیخی فر ، مدیر توسعه مدیریت شرکت نسبت به ارائه گزارشی از اهداف ، فرآیندها و سند استراتژی و مدیریت دانش اقدام و گفت تنها هنگامی یک سازمان میتواند موثرترعمل کند که با مجموعه مدیریت برتر فکری تلفیق شود .

وی افزود مدیریت دانش، نیازمند یک برنامه ریزی قابل اطمینان و ساختارهای پشتیبانی جامع می باشد. شیخی فر در ادامه به بررسی شاخص های ارزیابی عملکرد جشنواره شهید رجائی در سال 98 پرداخت و درادامه توسعه دولت الکترونیک و هوشمند سازی را یک ضرورت دانست و افزود یکی از مهم‌ترین مسائل، دولت الکترونیک است که نتیجه اجرای دولت الکترونیکی را می‌توان در افزایش چابکی، کارآیی و اثربخشی دولت و تسهیل دسترسی به خدمات و اطلاعات با کیفیت و همچنین افزایش شفافیت و پاسخگویی دولت دانست . در ادامه درویشی مدیر عامل شرکت گفت ، سازمانهای متعالی، تشخیص می‌دهند که میزان موفقیت آنها در دنیای پر تحول کنونی، بستگی به پیاده سازی این‌گونه تغییرات و تحولات سازنده خصوصا در ساختارهای سازمانی و اداری دارد. درویشی همچنین در ادامه مباحث خود گفت، مدیران در سازمانهای متعالی بطور مستمر محرک و الهام بخش کارکنان خود در حرکت بسوی تعالی هستند، به گونه ای که رفتار و عملکرد آنان به عنوان یک الگو شناخته می‌شود ، و در این صورت میتوانند کارکنانشان را با خود همراه ‌سازند. درویشی با اشاره به اینکه سازمانهای موفق با جذب و توسعه دانش کارکنان خود به شایستگی های مورد نظر دست می یابند و سازمانی موفق خواهد بود تا سرمایه‌های فکری کارکنان خود را درک نماید ، در پایان افزود تدوین یک برنامه استراتژیک مرتبط با حوزه فعالیتهای اداری و متناسب با آن در شرکت آب منطقه ای به عنوان نخستین قدم  در مسیر حرکت و بهره وری هر چه بهتر محسوب می شود .

لینک اصل خبر در سایت شركت آب منطقه‌ای كرمانشاه

    منبع خبر

    شركت آب منطقه‌ای كرمانشاه

    شركت آب منطقه‌ای كرمانشاه یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات