کارگاه آموزشی مدیریت بهم پیوسته منابع آب در شرکت آب منطقه ای یزد...

کارگاه آموزشی «مدیریت بهم پیوسته منابع آب» با حضور دکتر بنفشه زهرایی، مدیرکل دفتر مدیریت مصرف و ارتقای بهره وری آب و آبفای وزارت نیرو و مدیرعامل شرکت آب منطقه ای ویژه کارکنان صنعت آب و برق استان یزد برگزار شد.

لینک اصل خبر در سایت شركت آب منطقه‌ای یزد

    منبع خبر

    شركت آب منطقه‌ای یزد

    شركت آب منطقه‌ای یزد یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات