کمیته تحقیقات کاربردی شرکت آب منطقه ای یزد برگزار گردید

.

کمیته تحقیقات شرکت آب منطقه ای یزد با حضور مدیرعامل و دیگر اعضا تشکیل گردید و شش طرح پژوهشی دریافتی مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.

شایان ذکر است در پایان این جلسه تصمیمات لازم در خصوص پذیرش طرح های مذکور اتخاذ گردید.

لینک اصل خبر در سایت شركت آب منطقه‌ای یزد

    منبع خبر

    شركت آب منطقه‌ای یزد

    شركت آب منطقه‌ای یزد یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات