ویرایش سوم مبحث هشتم مقررات ملی ساختمان

ویرایش سوم مبحث هشتم مقررات ملی ساختمان

در اجرای ماده ۳۳ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب ۱۳۷۴، بدینوسیله ویرایش سوم مبحث هشتم مقررات ملی ساختمان"طرح و اجرای ساختمان های با مصالح بنایی" که مراحل تهیه، تدوین و تصویب را در وزارت راه و شهرسازی گذرانده جهت استحضار و صدور دستور برای اجرا از تاریخ ۱۳۹۸/۰۸/۰۱ در کل کشور، ابلاغ می گردد. زمان انقضای ویرایش سال ۱۳۹۲ مبحث هشتم مقررات ملی ساختمان، دو سال بعداز تاریخ این ابلاغ خواهد بود و بنابراین از تاریخ ۱۳۹۸/۰۸/۰۱ لغایت دو سال بعد از تاریخ این ابلاغ، استفاده از هر کدام از دو ویرایش فوق الذکر مجاز شمرده خواهد شد.

لینک اصل خبر در سایت سازمان نظام مهندسی ساختمان استان کرمان

    منبع خبر

    سازمان نظام مهندسی ساختمان استان کرمان

    سازمان نظام مهندسی ساختمان استان کرمان

    سازمان نظام مهندسی ساختمان استان کرمان یک انجمن در شهر کرمان می باشد

    نظرات