تاکید مدیرعامل شرکت‌برق حرارتی بر ارتقای دانش فنی در شرکت تعمیرات نیروگاهی

تاکید مدیرعامل شرکت‌برق حرارتی بر ارتقای دانش فنی در شرکت تعمیرات نیروگاهی

لینک اصل خبر در سایت شرکت مادرتخصصی تولید نیروی برق حرارتی

    منبع خبر

    شرکت مادرتخصصی تولید نیروی برق حرارتی

    شرکت مادرتخصصی تولید نیروی برق حرارتی

    شرکت مادرتخصصی تولید نیروی برق حرارتی یک شرکت در شهر تهران می باشد

    نظرات