تاکید مدیرعامل شرکت‌برق حرارتی بر ارتقای دانش فنی در شرکت تعمیرات نیروگاهی

تاکید مدیرعامل شرکت‌برق حرارتی بر ارتقای دانش فنی در شرکت تعمیرات نیروگاهی

لینک اصل خبر در سایت سایت خبری شركت تولید نیروی برق حرارتی

    منبع خبر

    سایت خبری شركت تولید نیروی برق حرارتی

    سایت خبری شركت تولید نیروی برق حرارتی یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات