جشنواره عکس؛ رعایت مقررات ملی ساختمان از نگاه دوربین

رئیس نظام مهندسی ساختمان استان با اشاره به موضوعات این جشنواره تصریح کرد: رعایت مقررات ملی ساختمان، رعایت نکات ایمنی در حین اجرا، رعایت حقوق شهروندی و حریم شعاع همسایگی در ساخت و ساز شهری، نما و منظر شهری از نظر تناسب با اقلیم، ایمنی در برابر حریق، رعایت اصول صحیح گودبرداری، استفاده از مصالح استاندارد و شناسایی مجریان طراحان و مهندسان قانون مدار برتر در حوزه ساخت و ساز از موضوعات جشنواره عکس تعیین شده است.

متن کامل خبر در سایت پایگاه خبری اخبار ساختمان

  منبع خبر

  پایگاه خبری اخبار ساختمان

  پایگاه خبری اخبار ساختمان

  پایگاه خبری اخبار ساختمان

   نظرات