شروع ثبت نام اخذ گواهینامه شایستگی مدیریتی در سازمان بنادر/ دریافت گواهینامه شایستگی؛ گام مهم استقرار نظام شایسته سالاری

شروع ثبت نام اخذ گواهینامه شایستگی مدیریتی در سازمان بنادر/ دریافت گواهینامه شایستگی؛ گام مهم استقرار نظام شایسته سالاری

سازمان بنادر و دریانوردی همواره یک نظام مبتنی بر شایسته سالاری و عدالت محوری را برای انتخاب مدیران مدنظر قرار و فرهنگ سازمان را به این سمت و سو سوق داده‌اند، گفت: وجود چنین فضایی در کنار الزامات مطرح در اسناد بالادستی باعث شد تا امروز فرصتی فراهم شود که به صورت نظام مند و علمی به این دغدغه پاسخ داده شود و با تکیه بر بستر علمی و قانونی مبتنی بر فناوری، طرحی تحت عنوان شناسایی، ارزیابی و توسعه شایستگی‌های عمومی راه اندازی شود. معاون برنامه ریزی وتوسعه منابع سازمان بنادر و دریانوردی با بیان اینکه دریافت گواهینامه شایستگی مدیران، گامی مهم در استقرار نظام شایسته سالاری در بحث ارتقا و انتصاب است، گفت: فرآیند بهبود و توسعه شایستگی‌های مدیریتی باید به صورت فردی و سازمانی در قالب یک هدف ارزشمند پیگیری شود و امیدواریم با اجرای کامل فرآیندهای مربوط به استقرار نظام شایسته سالاری به عنوان یک الگوی ...

متن کامل خبر در سایت پایگاه خبری وزرات راه و شهرسازی

  منبع خبر

  پایگاه خبری وزرات راه و شهرسازی

  پایگاه خبری وزرات راه و شهرسازی

  پایگاه خبری وزرات راه و شهرسازی یک رسانه در شهر تهران می باشد

   نظرات