پروژه هوشمند‌سازی بنادر با همکاری دانشگاه شریف در دستور کار/ زیرساخت های مناسب برای پذیرش کشتی‌های هوشمند اقیانوس پیما را داریم/ برنامه ریزی سازمان بنادر برای تامین برق کشتی‌ها در بنادر

پروژه هوشمند‌سازی بنادر با همکاری دانشگاه شریف در دستور کار/ زیرساخت های مناسب برای پذیرش کشتی‌های هوشمند اقیانوس پیما را داریم/ برنامه ریزی سازمان بنادر برای تامین برق کشتی‌ها در بنادر

معاون وزیر راه و شهرسازی با اشاره به تفاهم نامه همکاری سازمان بنادر با دانشگاه صنعتی شریف در خصوص اجرای پروژه هوشمند سازی در بنادر کشور، اظهار داشت: این پروژه به جدیت در حال انجام است و در این مسیر از نظرات همه صاحب نظران و اعضای جامعه دریایی و بندری کشور استقبال می‌کنیم.

متن کامل خبر در سایت پایگاه خبری وزرات راه و شهرسازی

  منبع خبر

  پایگاه خبری وزرات راه و شهرسازی

  پایگاه خبری وزرات راه و شهرسازی

  پایگاه خبری وزرات راه و شهرسازی یک رسانه در شهر تهران می باشد

   نظرات