نتیجه بودجه محله محور، توزیع عادلانه امکانات شهری است

نتیجه بودجه محله محور، توزیع عادلانه امکانات شهری است

تفاوت شورای پنجم با سایر دوره‌ها همین محله‌ محوری و ارتباط با مردم است. محله محوری و توسعه محوری بر اساس نظرات نخبگان محلات، برای تنظیم بودجه سال ۹۹ جز مهم ترین برنامه های شورای شهر و شهرداری است.

مدیریت شهری با درگیر کردن اجتماعات محلی در برنامه ها از مرحله ایده تا اجرا و بومی کردن طرح ها می تواند بستر مناسبی را جهت توانمندسازی ظرفیت های محلی تا رسیدن به حکمروایی خوب شهری فراهم آورد.

ساکنان محله ها اصلی ترین سرمایه اجتماعی شهر به حساب می آیند؛ بنابراین تک تک شهروندان به عنوان گنجینه های عظیم می توانند در تحقق اهداف متعالی مسوولان شهری دخیل و تاثیرگذار باشند. دقیقا با همین رویکرد بوده که در قوانین، ایجاد این مجموعه در سطح شهرها پیش بینی شده است.به بیان دیگر تحقق دموکراسی و مشارکت مردمی، هویت محله ای و تعلق خاطر، اعتماد و همبستگی اجتماعی، ارتقای کیفیت زندگی و توانمندسازی گروه های اجتماعی با این نهاد اجتماعی تقویت می شود.

لذا اعضای شورای اسلامی دوره پنجم کلانشهر اراک با اشاره به اهمیت محله محوری در مدیریت شهری، به ارتباط میان برنامه و بودجه برای توسعه محله محوری تاکید دارند.
همچنین از آنجا که محله‌محوری یکی از رویکردهای مهم شهرداری و شورای شهر در تنظیم و تدوین بودجه سال ۹۹ است،: «اراک، شهری برای همه» شعاری است که از خاستگاه ذهنی حق به شهر نشأت می‌گیرد و بر همین اساس در برنامه‌ریزی شهری، بر نقش مردم و محلات در توسعه شهر تاکید می‌شود.ذکر این نکته حایز اهمیت می باشد، ظرفیت‌های خوبی در بودجه برای توسعه محلات دیده شده است.

همچنین تلاش می شود تا ارتباط فعالی بین برنامه و بودجه شهرداری برای فعالیت در محلات وجود داشته باشد، چرا که مردم به‌صورت دموکراتیک باید نقش جدی در محلات داشته باشند و شهرداران مناطق نیز باید به‌صورت دقیق بگویند که در محلات چه خبر است و تجارب موفق و ناموفق چه چیزهایی هست.در مسیر محله محوری و فعالیت شهروندی به خوبی می توان از اندیشه ها و ایده های متفاوت، راهگشا و رو به جلو در راستای بهبود کیفیت زندگی مردم محله ها برای افقی روشن و شهری توسعه یافته و زنده بهره گرفت.

اعضای شورای شهر با بیان اینکه شهر اراک متعلق به مردم است، یادآور شدند: مردم مالک شهر هستند و با پرداخت عوارض خود شهر را اداره می کنند از این رو رضایت مردم، محوری ترین مسئله در فعالیت های مدیریت شهری اراک است. پایبندی به وظایف، مشارکت دادن مردم در نیازسنجی و تصمیم سازی، پاسخگویی به مردم محله ها، بهره گیری از مشارکت فعال و آگاهانه، پذیرش نظارت محلی، داشتن ارتباط مستمر و سازنده، پیگیری منافع عامه بر منافع فردی یا گروهی خاص از جمله انتظارات مردم از مهمترین اهداف تنظیم بودجه سال ۹۹ شهرداری اراک بر اساس محله محوری است که برای داشتن شهری شایسته و ساماندهی کردن اراده و همت مردم محله ها، راهبردی کارساز است.

پررنگ شدن نقش محله ها در شهرها می تواند انزوای شهروندان از فعالیت های اجتماعی را كاهش دهد و آنها را به عنصری فعال در اداره امور شهر و جامعه تبدیل كند.کلانشهر اراک در آستانه رشد و توسعه قرار دارد و سازماندهی رشد متوازن و همسان این شهر توجه جدی مدیران را می طلبد. لذا شورای اسلامی شهر اراک با مد نظر قرار دادن نیازها و خواست های شهروندان سیاست های توسعه متوازن شهر را در مصوبات خود لحاظ می نماید.

بر این اساس مدیریت شهری مطلوب با هدف کاهش مسائل و مشکلات شهر و افزایش رشد و توسعه اقتصاد ملی و محلی در شهرها نیازمند بالا بردن مشارکت شهروندان است؛ در این میان محله ها به عنوان کوچک ترین واحد مهم ترین تجلی گاه تحقق ساختار و عملکرد حاکمیت محلی است.در سال آینده با اختصاص بودجه به ۵۳ محله شهری اراک، قطعا با مشارکت خود شهروندان در اعلام خواسته ها و نیازهای محله ای در حوزه مدیریت شهری و تخصیص بودجه به این خواسته ها، شاهد توسعه متوزان خدمات در مناطق شهری خواهیم بود و به این طریق سطح رضایت شهروندان از عملکرد مدیریت شهری و اعضای شورا بیشتر خواهد شد.
لینک اصل خبر در سایت شهرداری اراک

    منبع خبر

    شهرداری اراک

    شهرداری اراک یک شهرداری در شهر اراک می باشد

      نظرات