حرکت اراک به سمت محله محوری در سال ۹۹

حرکت اراک به سمت محله محوری در سال ۹۹


به گزارش اداره ارتباطات و امور بین الملل شهرداری، مهندس شفیعی شهردار اراک با اشاره به اینکه بودجه سال ۹۹ شهرداری براساس “محله محور” بودن تنظیم می شود، گفت: در حال حاضر رویکرد مدیریت شهری صرفا، رویکرد خدماتی نیست، چرا که امروزه مسوولیت اجتماعی نیز بر عهده شهرداری است، یعنی به همان اندازه که باید کار عمرانی انجام دهد، به همان سطح، کیفیت و روش، کار فرهنگی و اجتماعی انجام دهد.

وی ادامه داد: در حال حاضر۵۰ درصد فعالیت های شهرداری معطوف به فعالیت های فرهنگی و اجتماعی است و هرگونه فعالیتی که شهرداری باید انجام دهد، باید پیوست فرهنگی و اجتماعی داشته باشد به همین دلیل اولویت اصلی مدیریت شهری اراک نیز بودجه بندی براساس نیازها و اولویت هایی است که اکثر شهروندان جامعه آن را اساسی و الزامی بدانند.

وی ادامه داد: مدیریت شهری باید در مسیر خواست شهروندان حرکت کند لذا شهرداری و شورای شهر اراک در نظر دارند تا بودجه سال ۹۹ را بر اساس محله های سطح شهر تنظیم و تصویب نمایند؛ به صورتی که برای ۵۵ محله اراک و با همکاری تمامی شهروندان، نیازهای شهری شناسایی شود و بودجه نیز با در نظر گرفتن این نیازهای به حق تنظیم و تدوین گردد.

شهردار اراک درباره تعیین بودجه پروژه های کلان شهری نیز تاکید کرد: بودجه شهر اراک در سال ۹۹ بر اساس محله محوری و محله گرایی بسته خواهد شد که در سوی دیگر پروژه های فرا محله ای نیز در آن با کار کارشناسی دیده می شود.

شهردار اراک گفت: بدون مشارکت مردم محله قطعا توسعه محله محور به سرانجام نیکویی نخواهد رسید. در سال آینده قطعا این روند با جدیت بیشتری پیگیری خواهد شد. اگر همه ساکنین محلات به سمتی پیش روند که بتوانند خواسته‌های خود را با متولیان مدیریت شهری راحت در میان بگذارند، حس تعلق خاطر آنها به محله افزایش پیدا می‌کند و توسعه محله افزایش پیدا می‌کند.

ایشان در ادامه تاکید کرد:رویکرد مدیریت شهری مبتنی بر نیازی است که در شهر وجود دارد و رفتن به سمت مردم و شنیدن نیاز آنها برای تحقق برنامه‌ی توسعه‌ای است. لذا کسانی که می‌توانند در شهر اقدامات موثر انجام دهند باید در این زمینه کمک کنند.

مهندس شفیعی، شهرداری اراک را در ذات خود یک نهاد خدمت رسان توصیف کرد و گفت: هدف اصلی، رضایتمندی شهروندان است. یک خدمت اصلی در شهرداری به این‌گونه است که در مرحله‌ای طراحی، اجرا و بر مبنای داده‌ها ارزشیابی می‌شود. همین فرآیند برای شهروندان به گونه دیگری درک و ارزیابی می‌شود. شهروند در ابتدا از آن خدمت آگاه می‌شود. سپس منتفع و در حالت ذهنی آن را ارزشیابی می‌کند. هر چه فاصله این دو پروسه جداگانه از هم بیشتر باشد، میزان رضایتمندی کاهش پیدا می‌کند.

شهردار اراک هدف محله محوری را دخیل بودن مردم در ارزیابی پروژه‌ها، انتخاب و اولویت بندی آن‌ها و مشارکت شهروندان دانست و افزود: این فرصت بی‌نظیری است برای شهر هوشمند که خدمات واقعی را در سطح محله به شهروندان ارائه کند.

مهندس شفیعی شهردار اراک یکی از اهداف شهر هوشمند را نزدیک کردن این دو پروسه به یکدیگر دانست و گفت: اگر بتوانیم در ارائه خدماتمان، مشارکت شهروندان را جلب کنیم و اگر شفافیت پروژه‌ها بیشتر باشد و مردم نظارت بیشتری بر آن‌ها داشته باشند، در ارائه خدمت، انتفاع مردم و سطح رضایتمندی آنان مؤثر واقع می‌شود.

وی تصریح کرد: ظرفیت‌های خوبی در بودجه برای توسعه محلات دیده شده و تلاش می‌کنیم تا ارتباط فعالی بین برنامه و بودجه برای فعالیت در محلات وجود داشته باشد.
لینک اصل خبر در سایت شهرداری اراک

    منبع خبر

    شهرداری اراک

    شهرداری اراک یک شهرداری در شهر اراک می باشد

      نظرات