آماده سازی بستر رودخانه بابلرود برای استفاده تفریحی توریستی با...

به گزارش روابط عمومی آب منطقه‌ای مازندران: این قرارداد که به امضای مدیرعامل آب منطقه‌ای مازندران و شهردار بابلسر رسیده است، شامل بستر باقی مانده بعد از دیواره سازی، بستر متروکه و بستر مرده و ... بوده که مستاجر باید با رعایت کلیه قوانین و مقررات و موارد پیش‌بینی شده در قرارداد نسبت به اجرای پروژه‌های مورد نظر با نظارت آب منطقه‌ای مازندران اقدام نماید.

شایان ذکر است بستر رودخانه بابلرود در حوزه شهری بابلسر به لحاظ مجاورت با دریا یکی از مناسب ترین بازه های گردشگری در محدوده ساحلی بوده که می تواند سالانه علاوه بر فضای مناسب برای شهروندان بابلسری صدهاهزار گردشگر را به سوی خود جذب نماید.

لینک اصل خبر در سایت شركت آب منطقه‌ای مازندران

    منبع خبر

    شركت آب منطقه‌ای مازندران

    شركت آب منطقه‌ای مازندران یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات