انجام تعمير ات اساسي يك ترانس پست 132 كيلوولت در تبريز

به گزارش پايگاه خبري توانير مهندس بابك اسدزاده معاون بهره برداري شركت برق منطقه اي آذربايجان ضمن اعلام اين خبر گفت: در پست هاي حوزه شركت برق منطقه اي آذربايجان ترانسفورماتورهايي با برندهاي مختلف استفاده شده است كه يكي از اين برندها ELIN مي باشد كه در حال حاضر 29 ترانسفورماتور از اين نوع ، در پست هاي حوزه برق آذربايجان موجود  مي باشد.

وي يكي از اشكالات فني اين نوع ترانسفورماتورها را نشتي روغن از محفظه دايورتر سوئيچ به تانك اصلي دانست و اظهار داشت: در چنين شرايطي ،مقدار گاز استيلين  در مقايسه با هيدروژن از نتايج گاز كروماتوگرافي (GC) به شدت افزايش پيدا مي كند.
معاون بهره برداري برق آذربايجان با اشاره به اينكه ترانسفورماتورT2 پست صوفيان نيز از اين نوع ترانسفورماتورها مي باشد كه در آن مقدار گاز استيلين در مقايسه با ديگر گازها ( خصوصاً هيدروژن) زياد مي باشدكه نشان از نفوذ روغن از محفظه دايورتر سوئيچ به داخل تانك اصلي ترانسفورماتور بوده است.
وي افزود: به همين منظور و به جهت تعمير ترانسفورماتور مذكور، هماهنگي هاي لازم جهت خروج ترانسفورماتور مذكور از مدار و بازبيني از محفظه دايورتر سوئيچ در مرحله  اول و كل ترانسفورماتور در مرحله دوم به عمل آمد و با توجه به هماهنگي هاي به عمل آمده ، ترانس مذكور در تاريخ 10 آذرماه از مدار خارج و پس از انجام تعميرات و تعميرات اساسي كه با تلاش شبانه روزي همكاران دفتر فني انتقال و شركت تعميرات برق آذربايجان صورت گرفت، ترانسفورماتور مذكور در تاريخ 25 آذر ماه با موفقيت به مدار متصل شد.
لازم به ذكر است با توجه به وجود چند ترانسفورماتور مشابه ديگر از اين نوع و با توجه به تجربيات ارزشمند به عمل آمده از تعميرات اساسي اين ترانسفورماتور، مقرر گرديد در آينده نزديك بقيه ترانسفورماتورها نيز تعمير اساسي گردند.
مهندس اسدزاده در پايان گزارش خود، از تلاشهاي دفتر فني انتقال و شركت تعميرات نيروي برق آذربايجان صميمانه تشكر و قدرداني كرد.

لینک اصل خبر در سایت شرکت سهامی مادر تخصصی تولید، انتقال و توزیع نیروی برق ایران - توانیر

  منبع خبر

  شرکت سهامی مادر تخصصی تولید، انتقال و توزیع نیروی برق ایران - توانیر

  شرکت سهامی مادر تخصصی تولید، انتقال و توزیع نیروی برق ایران - توانیر

  شرکت سهامی مادر تخصصی تولید، انتقال و توزیع نیروی برق ایران - توانیر یک شرکت در شهر تهران می باشد

   نظرات