برگزاري مانوررفع اتفاقات فاضلاب توسط امور آب وفاضلاب شهرستان اراك

برگزاري مانوررفع اتفاقات فاضلاب توسط امور آب وفاضلاب شهرستان اراك


800x600

اداره بهره برداري فاضلاب منطقه دو امور آب وفاضلاب شهرستان اراك در راستاي آمادگي وهماهنگي پرسنل و استفاده صحيح از تجهيزات فاضلاب اقدام به برگزاري مانور در اين حوزه نمود.

به گزارش روابط عمومي شركت آب وفاضلاب استان مركزي مهندس سعيد سرآباداني مديرامورآب وفاضلاب شهرستان اراك بيان نمود : اين مانور به عنوان تخليه ورفع گرفتگي منهول هاي فاضلاب درمواقع بحران توسط اداره بهره برداري فاضلاب منطقه دو امورآب وفاضلاب شهرستان اراك برگزارگرديد و آمادگي افراد در استفاده به موقع و صحيح ازتجهيزات ، سرعت عمل دررفع مشكلات شبكه جمع آوري فاضلاب مورد ارزيابي قرار گرفت.

وي در پايان تصريح كرد: هدف از برگزاري اينچنين برنامه هايي شناسايي نقاط ضعف وقوت واحدها و مواردي كه  نياز به افزايش سرعت و دقت در ارائه خدمات دارد را بيان نمود.

نویسنده:زهرا طراوتی فکور

لینک اصل خبر در سایت شرکت آب و فاضلاب استان مرکزی

    منبع خبر

    شرکت آب و فاضلاب استان مرکزی

    شرکت آب و فاضلاب استان مرکزی یک شرکت در شهر اراک می باشد

      نظرات