اختراع وساخت دستگاه پرتابل انسدادجريان درشبكه هاي آبرساني براي اولين بار درايران توسط همكار امور آب و فاضلاب شهرستان اراك


800x600

800x600

ابوالفضل نجفي يكي از همكاران شاغل دراداره فني وتوسعه امورآب وفاضلاب شهرستان اراك موفق به اختراع و ساخت دستگاه پرتابل انسدادجريان آب درشبكه  آبرساني وثبت اين اختراع براي اولين بار درايران شد.

به گزارش روابط عمومي شركت آب وفاضلاب استان مركزي  اين اختراع سبب تسريع درانجام تعميرات وعمليات سه راه گيري بر روي شبكه هاي آبرساني بدون قطع نمودن جريان آب و جلوگيري از هدر رفت آب هنگام عمليات سه راه گيري مي گردد و با  استفاده از آن مي توان درمدت زمان كوتاهي بدون هر گونه قطع آب مشتركين نسبت به تعميرات وانجام ديگر عمليات اجرايي بر روي شبكه هاي توزيع آب بدون هدر رفت آب  اقدام نمود.

دستگاه پرتابل انسدادجريان درشبكه هاي آبرساني طي يكسال مطالعه وتلاش توسط ابوالفضل نجفي از همكاران اداره فني وتوسعه امور آب و فاضلاب شهرستان اراك  اختراع و ساخته شد و پس از انجام مراحل آزمون واجرا  موفق به ثبت اين اختراع گرديد.

گفتنيست : اين دستگاه براي اولين بار در ايران طراحي وساخته شده است.

نویسنده :زهرا طراوتی فکور

لینک اصل خبر در سایت شرکت آب و فاضلاب استان مرکزی

    منبع خبر

    شرکت آب و فاضلاب استان مرکزی

    شرکت آب و فاضلاب استان مرکزی یک شرکت در شهر اراک می باشد

      نظرات