افتخاری دیگر برای شرکت آب و فاضلاب استان گیلان: دریافت جایزه برنزین استاندارد 34000 در چهارمین کنفرانس مدیریت منابع انسانی سراسر کشور

افتخاری دیگر برای شرکت آب و فاضلاب استان گیلان: دریافت جایزه برنزین استاندارد 34000 در چهارمین کنفرانس مدیریت منابع انسانی سراسر کشور


افتخاری دیگر برای شرکت آب و فاضلاب استان گیلان: دریافت جایزه برنزین استاندارد 34000 در چهارمین کنفرانس مدیریت منابع انسانی سراسر کشور

افتخاری دیگر برای شرکت آب و فاضلاب استان گیلان: دریافت جایزه برنزین استاندارد 34000 در چهارمین کنفرانس مدیریت منابع انسانی سراسر کشور

به گزارش دفتر روابط عمومی و آموزش همگانی شرکت آب و فاضلاب استان گیلان، در چهارمین کنفرانس مدیریت منابع انسانی سراسر کشور که براساس ارزیابی دانشکده مدیریت دانشگاه تهران برگزار شد این شرکت موفق به دریافت جایزه برنزین استاندارد 34000 شد.

بنا به این گزارش جایزه برنزین استاندارد 34000 در چهارمین کنفرانس مدیریت منابع انسانی سراسر کشور براساس ارزیابی دانشکده مدیریت دانشگاه تهران به سیدمحسن حسینی سالکده رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان گیلان اهداء شد.

لینک اصل خبر در سایت شرکت آب و فاضلاب استان گیلان

  منبع خبر

  شرکت آب و فاضلاب استان گیلان

  شرکت آب و فاضلاب استان گیلان

  شرکت آب و فاضلاب استان گیلان یک شرکت در شهر رشت می باشد

   نظرات