بازدید مدیر عامل شركت آبفای شهری استان سمنان از تصفیه خانه فاضلاب دامغان

بازدید مدیر عامل شركت آبفای شهری استان سمنان از تصفیه خانه فاضلاب دامغان

لینک اصل خبر در سایت شرکت آب و فاضلاب استان سمنان

  منبع خبر

  شرکت آب و فاضلاب استان سمنان

  شرکت آب و فاضلاب استان سمنان

  شرکت آب و فاضلاب استان سمنان یک شرکت در شهر سمنان می باشد

   نظرات