مدیرد فتر حراست شركت  توزیع نیروی برق استان  بوشهر معارفه شد

مدیرد فتر حراست شركت  توزیع نیروی برق استان  بوشهر معارفه شد

لینک اصل خبر در سایت شرکت توزیع نیروی برق استان بوشهر

    منبع خبر

    شرکت توزیع نیروی برق استان بوشهر

    شرکت توزیع نیروی برق استان بوشهر یک شرکت در شهر بوشهر می باشد

      نظرات