دعوت به نشست:

سومین جلسه در خصوص بررسی موضوعات مرتبط با تشخیص صلاحیت شرکت های مهندسان مشاور  در روز چهارشنبه مورخ 25/دی ماه/98 از  ساعت 14  الی 16 در سالن یاران بهشتی سازمان برنامه و بودجه کشور  با حضور جناب آقای مهندس مقدم برگزار می گردد.

خواهشمند است ترتیبی اتخاذ فرمایند که حتی الامکان یکی از مدیران یا کارشناسان شرکت در نشست مذکور حضور یابند.


لینک اصل خبر در سایت جامعه مهندسان مشاور ایران

    منبع خبر

    جامعه مهندسان مشاور ایران

    جامعه مهندسان مشاور ایران یک انجمن می باشد

      نظرات