بوستان زیتون منطقه ۴ یکی از گزینه های برپایی جشنواره خیابان غذا

بوستان زیتون منطقه ۴ یکی از گزینه های برپایی جشنواره خیابان غذا

لینک اصل خبر در سایت شهرداری مشهد

  منبع خبر

  شهرداری مشهد

  شهرداری مشهد

  شهرداری مشهد یک شهرداری در شهر مشهد می باشد

   نظرات