عملیات خط کشی گذر عرضی پروژه حق تقدم عابر پیاده خیابان امام خمینی ...

عملیات خط کشی گذر عرضی پروژه حق تقدم عابر پیاده خیابان امام خمینی ...

لینک اصل خبر در سایت شهرداری مشهد

  منبع خبر

  شهرداری مشهد

  شهرداری مشهد

  شهرداری مشهد یک شهرداری در شهر مشهد می باشد

   نظرات