در پایان دومین هفته از تعمیرات واحد شماره یک گازی نیروگاه شهید رجایی انجام شد؛ دمونتاژ تجهیزات و مسیر گاز داغ واحد گازی

در پایان دومین هفته از تعمیرات واحد شماره یک گازی نیروگاه شهید رجایی انجام شد؛ دمونتاژ تجهیزات و مسیر گاز داغ واحد گازی

لینک اصل خبر در سایت شرکت مادرتخصصی تولید نیروی برق حرارتی

    منبع خبر

    شرکت مادرتخصصی تولید نیروی برق حرارتی

    شرکت مادرتخصصی تولید نیروی برق حرارتی

    شرکت مادرتخصصی تولید نیروی برق حرارتی یک شرکت در شهر تهران می باشد

    نظرات