اجرای طرح پیاده‌سازی الزامات آزمایشگاه‌های ملی در صنعت برق و...

اجرای طرح پیاده‌سازی الزامات آزمایشگاه‌های ملی در صنعت برق و...

هدف از اجرای این طرح، شناسایی و ایجاد فضایی مناسب برای ارائه خدمات آزمایشگاهی جهت استفاده تمامی پژوهشگران، شرکت‌های فناور و دانش‌بنیان و افزايش اعتماد در اطلاعات ارائه شده برای تحليل و تصميم‌گيری در پروژه‌های تحقيقاتی، مطالعاتی، توليدی در صنعت برق و انرژی کشور است.
اجرای این طرح با شعار "حمایت گام به گام از محقق ایرانی برای استفاده ‌از خدمات آزمایشگاهی تا ارائه یک محصول قابل اعتماد برای صنعت برق و انرژی" آغاز گردید که بیانگر حمایت از شرکتهای فناور و دانش بنیان برای فراهم نمودن فضایی مناسب جهت ارائه خدمات آزمایشگاهی است.
مشاور معاون پژوهشی پژوهشگاه نیرو در امور آزمایشگاهها گفت: آزمایشگاه‌های ملی‌ در کشورهای توسعه یافته نیروی محرکه بسیاری از نوآوری‌های علمی و تکنولوژیکی هستند. در اصل آزمایشگاه‌های ملی، مولد نوآوری و توسعه فناوری هستند. این آزمایشگاه‌ها در بخش تحقیق و توسعه محرک پیشرفت‌های فناورانه و گسترش وسیع مرزهای جدید دانش هستند. همچنين يكی از راه‌های اساسی حمايت از تحقيقات كاربردی و تجاری سازی نتايج آن، وجود آزمايشگاه‌هايی است كه نسبت به انجام آزمون‌های مختلف بر طبق استانداردهای ملی و بين‌المللی در هر كشور فعاليت می‌نمايند. استفاده‌ از این آزمايشگاه‌ها در انجام پروژه‌های تحقيقاتی، مطالعاتی و توليدی سبب رشد اقتصادی و حرکت به سمت توسعه پایدار می‌گردد.
مسعود رضایی سامان کندی، افزود: در همین راستا، "امور آزمایشگاه‌های پژوهشی و مرجع در معاونت پژوهشی" پژوهشگاه نیرو، با هدف پایش وضعیت موجود و پیاده‌سازی الزامات مربوط به آزمایشگاه‌های ملی، ایجاد گردید.
مجری طرح راهبردی آزمایشگاه‌های مرجع مورد نیاز صنعت برق و انرژی تصریح کرد: هدف از اجرای این طرح، شناسایی و ایجاد فضایی مناسب برای ارائه خدمات آزمایشگاهی جهت استفاده تمامی پژوهشگران، شرکت‌های فناور و دانش‌بنیان و افزايش اعتماد در اطلاعات ارائه شده برای تحليل و تصميم‌گيری در پروژه‌های تحقيقاتی، مطالعاتی، توليدی در صنعت برق و انرژی کشور است.
وی در پایان اشاره داشت: آغاز اجرای این طرح همزمان با برگزاری جشنواره پژوهش و فناوری وزارت نیرو با حضور دکتر اولیاء معاون تحقیقات و منابع انسانی وزارت نیرو کلید خورد.

لینک اصل خبر در سایت پژوهشگاه نیرو

    منبع خبر

    پژوهشگاه نیرو

    پژوهشگاه نیرو یک دانشگاه در شهر تهران می باشد

      نظرات