در پایان دومین هفته از تعمیرات واحد شماره یک گازی نیروگاه شهید رجایی انجام شد؛ دمونتاژ تجهیزات و مسیر گاز داغ واحد گازی

در پایان دومین هفته از تعمیرات واحد شماره یک گازی نیروگاه شهید رجایی انجام شد؛ دمونتاژ تجهیزات و مسیر گاز داغ واحد گازی

لینک اصل خبر در سایت سایت خبری شركت تولید نیروی برق حرارتی

    منبع خبر

    سایت خبری شركت تولید نیروی برق حرارتی

    سایت خبری شركت تولید نیروی برق حرارتی یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات