مدیرعامل نیروگاه شهید رجایی از ادامه فعالیت های تعمیراتی در این شرکت خبر داد؛ اتمام 7 فعالیت تعمیرات اساسی و بازدید دوره ای در واحدهای سیزده گانه

مدیرعامل نیروگاه شهید رجایی از ادامه فعالیت های تعمیراتی در این شرکت خبر داد؛ اتمام 7 فعالیت تعمیرات اساسی و بازدید دوره ای در واحدهای سیزده گانه

لینک اصل خبر در سایت سایت خبری شركت تولید نیروی برق حرارتی

    منبع خبر

    سایت خبری شركت تولید نیروی برق حرارتی

    سایت خبری شركت تولید نیروی برق حرارتی یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات