بازدید بانوان شاغل در شرکت برق منطقه ای هرمزگان از تاسیسات نیروگاه بخار بندرعباس

بازدید بانوان شاغل در شرکت برق منطقه ای هرمزگان از تاسیسات نیروگاه بخار بندرعباس

جمعی از بانوان شاغل در شرکت برق منطقه ای هرمزگان از تاسیسات و تجهیزات نیروگاه بخار بندرعباس بازدید نمودند.

لینک اصل خبر در سایت شرکت برق منطقه ای هرمزگان

  منبع خبر

  شرکت برق منطقه ای هرمزگان

  شرکت برق منطقه ای هرمزگان

  شرکت برق منطقه ای هرمزگان یک شرکت در شهر بندرعباس می باشد

   نظرات