آگهی ممنوعیت تولید مصالح ساختمانی مشمول استاندارد های اجباری در محل کارگاه

آگهی ممنوعیت تولید مصالح ساختمانی مشمول استاندارد های اجباری در محل کارگاه

لینک اصل خبر در سایت سازمان نظام مهندسی ساختمان استان البرز

    منبع خبر

    سازمان نظام مهندسی ساختمان استان البرز

    سازمان نظام مهندسی ساختمان استان البرز

    سازمان نظام مهندسی ساختمان استان البرز یک انجمن در شهر کرج می باشد

    نظرات