دعوت از روسای سازمان های نظام مهندسی ساختمان استان ها برای مساعدت در ارتقای جامعه بزرگ مهندسی

دعوت از روسای سازمان های نظام مهندسی ساختمان استان ها برای مساعدت در ارتقای جامعه بزرگ مهندسی


دعوت از روسای سازمان های نظام مهندسی ساختمان استان ها برای مساعدت در ارتقای جامعه بزرگ مهندسی

به گزارش روابط عمومی شورای مرکزی مهندس خرم رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان در نامه به روسای سازمان های نظام مهندسی ساختمان استان ها ابراز امیدواری کرده است: با همکاری و مساعدت همکاران و نخبگان مهندسی کشور گام‌های مفید و موثری در ارتقای جایگاه و منزلت جامعه بزرگ مهندسی برداشته شود.
رئیس شورای مرکزی این نامه را در پاسخ به پیام‌های تبریک  روسا و اعضای هیئت مدیره سازمان های نظام مهندسی ساختمان استان ها ارسال داشته است.
لینک اصل خبر در سایت سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور

  منبع خبر

  سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور

  سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور

  سازمان نظام مهندسی ساختمان شورای مرکزی

   نظرات