هفتادمین جلسه کمیسیون حمل ، نقل و ترافیک شورای شهر برگزار شد

هفتادمین جلسه کمیسیون حمل ، نقل و ترافیک شورای شهر برگزار شد

جلسه هفتادم  کمیسیون حمل ، نقل و ترافیک شورای شهر یکشنبه ۲۲ دی ماه ۹۸ ساعت ۱۳ ظهر به ریاست رحیم کعب عمیر و با حضور اعضای کمیسیون آقایان مهران باباپور، سید محسن موسوی زاده،فتح اله حاجتی،سیدناصر موسوی نژاد، عبدالزاهرا سنواتی، محمد رضا ایزدی برگزار شد.
در این جلسه آقایان لویمی معاون حمل ، نقل و ترافیک ، عجمی دبیر کارگروه سرویس مدارس ، هاشم بالدی مشاور کمیسیون حمل و نقل و ترافیک به عنوان مدعوین در جلسه حضور داشتند.
این کمیسیون با دستورکار ۱)بررسی وضعیت سرویس مدارس در سطح شهر ۲) نامه استانداری در خصوص اساسنامه پیشنهادی سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری برگزار شد.

لینک اصل خبر در سایت شورای شهر اهواز

    منبع خبر

    شورای شهر اهواز

    شورای شهر اهواز یک شورای شهر در شهر اهواز می باشد

      نظرات