هفتاد و نهمین  جلسه کمیسیون حقوقی و املاک شورای شهر اهواز برگزار شد

هفتاد و نهمین جلسه کمیسیون حقوقی و املاک شورای شهر اهواز برگزار شد

جلسه هفتاد و نهم کمیسیون حقوقی و املاک شورای شهر اهواز  یکشنبه ۲۲ دی ماه ۱۳۹۸ ساعت ۱۰:۳۰ با ریاست حسین حیدری و با حضور اعضای کمیسیون آقایان عبدالزهرا سنواتی ،محمدجعفر فلسفی،محمد هادی قنوات ،فتح الله حاجتی،جاسم موسی پور،رحیم کعب عمیر برگزار شد
در این جلسه آقایان عباسی نصر مدیر اداره املاک ، مرادحسینی مدیر شهرداری منطقه سه به عنوان مدعوین در این کمیسیون حضور داشتند.
این جلسه با دستور کار ۱)تعیین تکلیف اراضی موصوف به کوی دولتی آخر آسفالت جهت صدور مجوز دیوارکشی و پروانه ۲)واگذاری ملک معوض معادل باقیمانده مطالبات ایشان مربوط به غرامت عرصه در طرح به علی حسینی مقدم مالک واقع در میدان شهید بندر  ۳)پرداخت دیه در حق مرحوم آقای سید یاسر سواری ،۴)در اختیار گذاشتن قسمتی از عرصه پلاک ثبتی به موسسه فرهنگی کنگره سرداران و یک هراز شهید از طریق ترک تشریفات مزایده به مدت سه سال ۵)بررسی درخواست آقای سید کریم شباری ۶)بررسی درخواست آقای شهرام مرادی برگزار شد.

لینک اصل خبر در سایت شورای شهر اهواز

    منبع خبر

    شورای شهر اهواز

    شورای شهر اهواز یک شورای شهر در شهر اهواز می باشد

      نظرات