ایستگاه شیخ آباد میناب با 201 میلی‌متر رکورددار بیشترین...

ایستگاه شیخ آباد میناب با 201 میلی‌متر رکورددار بیشترین...

مدیر مطالعات شرکت آب منطقه ای هرمزگان گفت : طی بارندگی روزهای 19الی 22دی ماه سال جاری ایستگاه شیخ آباد با 201میلی‌متر بیشترین و ایستگاههای باران سنجی قشم و بندرعباس با194.7 و 163.5میلیمتر رده های بعدی را در استان داشته‌اند.

به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه ای هرمزگان ، محمدرضا ایدون : بارش باران در چند روز اخیر نشان می دهد که مرکز استان بیشتر از سایر نقاط استان تحت تاثیر این سامانه بوده است  .

ایدون  تصریح کرد : بیشترین بارش ها مربوط به ایستگاههای شیخ آباد میناب ، قشم و بندرعباس به ترتیب 201 ، 194.7 و 163.5 میلی متر می باشد که نسبت به دوره دراز مدت سالانه ، ایستگاههای فوق 111.2 ، 129.5و 119.2 میلی مترافزایش داشته است  .

وی بیان داشت :  متوسط بارندگی استان تا این تاریخ در سال جاری 240.3 میلیمتر ، سال گذشته 38.1 و در دراز مدت 52.6 میلی متر بوده که نسبت به سال گذشته 530.5 درصد افزایش و نسبت به دراز مدت 357 درصد افزایش را نشان می دهد . مدیر مطالعات شرکت آب منطقه ای با بیان اینکه سامانه تا پایان روز شنبه در هرمزگان فعال بوده است از همکاری وهمراهی مردم جهت احتیاط و رعایت نکات ایمنی در هنگام بارندگی ها قدردانی وتشکرنمود.

لینک اصل خبر در سایت شرکت سهامی مادر تخصصی مدیریت منابع آب ایران

  منبع خبر

  شرکت سهامی مادر تخصصی مدیریت منابع آب ایران

  شرکت سهامی مادر تخصصی مدیریت منابع آب ایران

  شرکت سهامی مادر تخصصی مدیریت منابع آب ایران یک شرکت در شهر تهران می باشد

   نظرات