هشتمین دوره آموزشی کارشناس سیستم احتراق دیگ و مشعل موتورخانه

هشتمین دوره آموزشی کارشناس سیستم احتراق دیگ و مشعل موتورخانه

انجمن احتراق ايران با همکاری دانشگاه تربیت مدرس برگزار مي­كند:

"دوره آموزشی کارشناس سیستم احتراق دیگ و مشعل موتورخانه"

« جهت بازرسی معاینه فنی موتورخانه ها مطابق با استاندارد ملی 16000 »

با ارائه گواهی معتبر برای قبول شدگان در آزمون دوره

فراخوان ثبت نام در دوره

لینک اصل خبر در سایت انجمن احتراق ایران

    منبع خبر

    انجمن احتراق ایران

    انجمن احتراق ایران یک انجمن می باشد

      نظرات