برگزاری دوره آموزشی اصول و مبانی سیستم اطلاعات مکانی GIS زمان 1 و 2 بهمن ماه

لینک اصل خبر در سایت انجمن علوم و فنون دریایی ایران

    منبع خبر

    انجمن علوم و فنون دریایی ایران

    انجمن علوم و فنون دریایی ایران یک انجمن می باشد

      نظرات