برگزاری دوره آموزشی آشنایی با برنامه نویسی فرترن از 5 بهمن تا 24 اسفند فقط شنبه ها

لینک اصل خبر در سایت انجمن علوم و فنون دریایی ایران

    منبع خبر

    انجمن علوم و فنون دریایی ایران

    انجمن علوم و فنون دریایی ایران یک انجمن می باشد

      نظرات