اسکان ۴۵۳ نفر در گرمخانه‌های شهرداری مشهد

اسکان ۴۵۳ نفر در گرمخانه‌های شهرداری مشهد

لینک اصل خبر در سایت شهرداری مشهد

  منبع خبر

  شهرداری مشهد

  شهرداری مشهد

  شهرداری مشهد یک شهرداری در شهر مشهد می باشد

   نظرات