نیازمند فرهنگ‌سازی برای پرورش شهروند هوشمند هستیم

نیازمند فرهنگ‌سازی برای پرورش شهروند هوشمند هستیم

لینک اصل خبر در سایت شهرداری مشهد

  منبع خبر

  شهرداری مشهد

  شهرداری مشهد

  شهرداری مشهد یک شهرداری در شهر مشهد می باشد

   نظرات