آغاز برنامه های درختکاری در سطح شهر از اواخر دی ماه جاری / آغاز گل ...

آغاز برنامه های درختکاری در سطح شهر از اواخر دی ماه جاری / آغاز گل ...

لینک اصل خبر در سایت شهرداری مشهد

  منبع خبر

  شهرداری مشهد

  شهرداری مشهد

  شهرداری مشهد یک شهرداری در شهر مشهد می باشد

   نظرات