تقدیر و تشکر ریاست و هیات رئیسه از اعضای محترم سازمان بابت حضور و ارسال پیام تبریک برای منتخبین هیات رئیسه سال دوم#

« من لم یشکر المخلوق لم یشکر الخالق »

از این که با عنایات حضرت حق بار دیگر توفیق خدمت حاصل گردید، تا در خدمت جامعه ی معزز مهندسی استان باشیم، خداوند متعال را شاکریم. با امید به اینکه در پرتو الطاف خاص باری تعالی و با همفکری، همسویی، تعامل، تفاهم و تبادل آرا و نظرات و تجربیات سازنده و ارزنده شما بزرگواران، اهداف متعالی سازمان محقق گردد. به رسم ادب و ارادت متقابل از کلیه اعضای محترم سازمان، مسئولان محترم و تمامی عزیزانی که عنایت و محبت خود را به صورت حضوری، با ارسال پیام تبریک، ارسال دسته گل نسبت به انتخاب اینجانبان به عنوان هیات رئیسه سال دوم هشتمین دوره هیات مدیره سازمان بزرگوارانه ابراز داشتند، صمیمانه تقدیر و تشکر می نماییم.

هیات رئیسه سازمان