تاکید مهندس خرم بر تحکیم ارتباط بین هیئت مدیره سازمانهای نظام مهندسی ساختمان استان ها و شورای مرکزی

تاکید مهندس خرم بر تحکیم ارتباط بین هیئت مدیره سازمانهای نظام مهندسی ساختمان استان ها و شورای مرکزی


تاکید مهندس خرم بر تحکیم ارتباط بین هیئت مدیره سازمانهای نظام مهندسی ساختمان استان ها و شورای مرکزی

رئیس شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان طی سه روز گذشته ملاقاتهای جداگانه ای با اعضای شورای مرکزی در گروه‌های تخصصی هفتگانه برگزار و برنامه های آینده  شورا را طرح و بررسی کرد  ‌
مهندس خرم  در مصاحبه با  روابط عمومی شورای مرکزی اظهار داشت: در این جلسات، برنامه این دوره سه ساله را با نمایندگان شورای مرکزی در گروه های تخصصی مطرح و اعلام کردیم که ما برای آنکه بتوانیم وظایف خود را به طور کامل و جامع انجام دهیم، به یک  تحول ساختاری نیاز داریم.
مهندس خرم در توضیح این تحول اساسی گفت: در حال حاضر شورای مرکزی بر اساس یک روال عادی اداری و بروکراسی مشابه سایر ادارات ،امور را به انجام می رساند. لیکن از این به بعد تمام امور و فعالیتهایی که قابل تعریف در قالب پروژه است، به صورت پروژه ای اداره می شود و فعالیت های دیگر مانند امور حقوقی و اداری که قابل تعریف به شکل پروژه ای نیست، به صورت فرایندی اداره خواهد شد.
رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان اضافه کرد: این تحول ساختاری مورد تایید و توافق اعضای شورای مرکزی قرار گرفته و در این حالت، سازمان با یک نفر مدیر پروژه قرار و ارتباط خواهد داشت و در تمام زمینه ها اعم از آموزش و پژوهش، سامانه یکپارچه سازمان،  سرمایه گذاری و جلب مشارکت در ساخت مسکن ،وعرصه مباحث مقررات ملی ساختمان به صورت پروژه محور عمل میکند.
به گفته رئیس شورای مرکزی، این یک برنامه پیشنهادی است و در قالب ۱۲ طرح و ۶۰ پروژه تنظیم شده است .
وی اضافه کرد: متن برنامه تحویل اعضای شورای مرکزی شده تا در مراجعت به استان های مربوطه مطرح  و نظرات هیئت مدیره ها را  دریافت دارند .
به گفته وی، در  هفته آینده نظرات به صورت مجموعه های مکتوب به شورای مرکزی ارائه و انتظار می رود پس از تجمیع این نظرات با برنامه پیشنهادی،، بتوانیم برنامه اصلی سه ساله سازمان نظام مهندسی ساختمان را اعلام کنیم.
رئیس شورای مرکزی در این گفتگو ابراز امیدواری کرد: این برنامه تقریباً همه هیئت‌مدیره ها را فعال و با ورود آنها به پروژه های مختلف برای اولین بار در طول دوره کاری شورای مرکزی، هیئت مدیره های استان ها با شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور پیوند می خورند .
وی عبور از این نگرانی‌ را که گاه ابراز شده شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور به فکر استان‌ها نیست و منهای استان ها فعالیت دارد ، منتفی خواهد کرد و به یاری خدا انرژی و انگیزه های تازه که می تواند موتور محرک کار سازمان باشد، ایجاد می نماید.
لینک اصل خبر در سایت سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور

  منبع خبر

  سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور

  سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور

  سازمان نظام مهندسی ساختمان شورای مرکزی

   نظرات