اجرای سامانه جامع ارسال و کنترل الکترونیک نقشه های ساختمانی به بهمن ماه موکول شد

با توجه به اطلاعیه قبلی سازمان نظام مهندسی ساختمان استان قم در خصوص راه اندازی فاز نخست سامانه جامع ارسال و کنترل الکترونیک نقشه های ساختمانی و نظر به اعلام آمادگی و توافق با شهرداری قم برای همکاری در جهت تکمیل چرخه الکترونیکی این فرآیند ، به اطلاع می رساند اجرای سامانه جامع ارسال و کنترل الکترونیک نقشه های ساختمانی به بهمن ماه سال جاری به صورت کامل الکترونیک برای چهار رشته عمران، معماری، برق و مکانیک موکول گردید.

پس از انتخاب طراحان پروژه توسط مالکین و انعقاد قرارداد طراحی و پرداخت حق الزحمه و ثبت کنترل صلاحیت و ظرفیت در سامانه سازمان نظام مهندسی ساختمان استان قم ، امکان ارسال نقشه طراحی شده توسط طراحان در کارتابل ایشان فراهم خواهد بود که روند ارسال نقشه های به شرح ذیل ارائه می گردد.

فرآیند اصلاحی این سامانه به شرح زیر است:

طراحی معماری :
پس از انجام مراحل طراحی توسط مهندس طراح معمار ، ایشان نقشه طراحی شده را در سامانه (کارتابل شخص) بارگذاری نموده و جداول اطلاعاتی مورد نیاز را در این سامانه تکمیل و برای هماهنگی با طراح سازه ، برق و مکانیک به کارتابل ایشان ارسال می نماید.


مهندسان طراح سازه ، برق و مکانیک پس از دریافت فایل نقشه معماری  آن را کنترل نموده و در مرحله بعد ،جهت کنترل به معاونت معماری و شهرسازی شهرداری قم ارسال می گردد و در صورت عدم تایید با ارائه توضیحات و پیشنهادها در زمینه طراحی صورت گرفته ،نقشه را برگشت زده  و جهت اصلاح به کارتابل مهندس معمار می فرستد.


پس از انتقال نقشه های معماری به معاونت معماری و شهرسازی شهرداری قم و کنترل و تایید کارشناسان آن معاونت ؛ نقشه ها به صورت الکترونیکی به واحد کنترل نقشه سازمان منتقل می گردد.


در این واحد نقشه های معماری توسط کارشناس کنترل معماری سازمان کنترل و مورد تایید قرار می گیرد.


لازم به ذکر است نقشه های معماری بارگذاری شده در سامانه برای کلیه مهندسین طراح پروژه قابل مشاهده و بهره برداری می باشد.


در این مرحله طراحان سازه ، برق و مکانیک پس از دریافت نقشه های معماری تایید شده از سامانه ، می توانند عملیات طراحی نقشه های خود را آغاز نمایند.

طراحی سازه:
پس از انجام مراحل طراحی توسط مهندس طراح سازه ، نقشه طراحی شده در سامانه بارگذاری می شود و جداول اطلاعاتی مورد نیاز توسط مهندس طراح سازه در سامانه تکمیل می  گردد.


سپس نقشه سازه برای کنترل به کارشناسان کنترل نقشه سازه سازمان ارسال می گردد و در صورت تایید الکترونیکی به معاونت معماری و شهرسازی جهت کنترل ارسال می گردد.


پس از انتقال نقشه های سازه  به معاونت معماری و شهرسازی شهرداری و کنترل و تایید کارشناسان آن معاونت ، نقشه ها به صورت الکترونیکی به واحد کنترل نقشه سازمان منتقل می گردد .


نقشه های سازه  بارگذاری شده در سامانه برای کلیه مهندسین طراح پروژه قابل مشاهده و بهره برداری می باشد.

طراحی تاسیسات برق و مکانیک:
پس از انجام مراحل طراحی توسط مهندس طراح تاسیسات برق و مکانیک ، نقشه طراحی شده را در سامانه بارگذاری نموده و جداول اطلاعاتی مورد نیاز را در سامانه تکمیل می نماید .
سپس کارشناس کنترل کننده تاسیسات برق و مکانیک سازمان نقشه ها را از سامانه دریافت و پس از بررسی، در صورت تایید نقشه ، تاییده آن را در سامانه ثبت می نماید .
نقشه های تاسیسات برق و مکانیک تایید شده، در سامانه برای کلیه مهندسین طراح پروژه قابل مشاهده و بهره برداری می باشد.

دانلود فیلم راهنمای سامانه جامع ارسال و کنترل الکترونیک نقشه های ساختمانی

لینک اصل خبر در سایت سازمان نظام مهندسی ساختمان استان قم

  منبع خبر

  سازمان نظام مهندسی ساختمان استان قم

  سازمان نظام مهندسی ساختمان استان قم

  سازمان نظام مهندسی ساختمان استان قم یک انجمن در شهر قم می باشد

   نظرات