اطلاعیه اجرای طرح پایش سلامت اعضاء سازمان

طی تفاهم نامه ای که فی مابین سازمان نظام مهندسی ساختمان استان و درمانگاه دارالشفاء حضرت مهدی (عج) مسجد مقدس جمکران منعقد شد اعضای سازمان می توانند برای شرکت در طرح پایش سلامت اقدام نمایند.


بر اساس این تفاهم نامه مبلغ هزینه آزمایشات و معاینات مورد توافق طرفین به ازاء هر نفر با دفترچه 916/750 ریال و بدون دفترچه 1/217/600 ریال می باشدکه 50 درصد مبلغ توسط خود عضو در زمان مراجعه پرداخت می گردد و 50 درصد الباقی توسط سازمان پرداخت می شود.چنانچه تعدادی از اعضاء سازمان مایل باشند برای افراد تحت تکفل خود از طرح استفاده نمایند،می بایست کل مبلغ(100 درصد هزینه) افراد تحت تکفل را شخصاً به صورت نقد در زمان مراجعه به درمانگاه بر اساس هرفرد با دفترچه 916/750 ریال و بدون دفترچه 1/217/600 ریال پرداخت نمایند.


انجام معاینات و آزمایشات ذیل جهت اعضای سازمان نظام مهندسی ساختمان استان قم در این طرح به شرح ذیل میشود.


پزشک عمومی

بینایی سنجی- شنوایی سنجی - نوار قلب

پذیرش - خونگیری قند خون

کلسترول - تری گلیسرید - کراتینین

HDL AST - - ALT

ALK-P - CBC

اوره - U/A
هزینه های درمان تخصصی و فوق تخصصی اعضاء و افراد تحت تکفل به صورت 100 درصدی به عهده عضو می باشد که شامل:

1- رادیالوژی 2- سونوگرافی 3- اکوکاردیوگرافی 4- خدمات آزمایشگاهی 5- تست ورزش 6- نوار مغز

7- تزریقات پانسمان 8- خدمات داروخانه ای 9- ارائه خدمات دندانپزشکی 10- ارائه خدمات درمان عمومی


ارائه درمان تخصصی و فوق تخصصی :

در صورت لزوم مراجعه اعضاء سازمان نظام مهندسی ساختمان قم به پزشکان متخصص و فوق تخصص حاضر در درمانگاه دارالشفاء، به صورت نوبت گیر توسط خود آن مرکز انجام و به فرد اعلام می گردد که تمامی هزینه های درمان تخصصی و فوق تخصصی به صورت 100 درصدی برای اعضاء و افراد تحت تکفل به عهده اعضا, سازمان می باشد

با عنایت به محدودیت ظرفیت مراجعه کنندگان به درمانگاه، اعضای سازمان نظام مهندسی ساختمان استان قم می توانند از تاریخ 25 دیماه ماه از ساعت 18 لغایت 30 دیماه از طریق کارتابل مهندسی قسمت خدمات رفاهی با تکمیل ثبت نام جهت دریافت خدمات پایش سلامت ثبت نام بعمل آورند که زمان مراجعه نیز به ترتیب ثبت نام شدگان از سوی درمانگاه دارالشفاء حضرت مهدی(عج) مسجد مقدس جمکران اعلام می گردد.

نکته: به دلیل محدودیت در سامانه ، ثبت نام از طریق کارتابل فقط جهت نام نویسی اعضاء سازمان می باشد و واحد رفاه و ورزش پس از ثبت نام ضمن تماس اطلاعات همراهان افراد متقاضی را اخذ و به درمانگاه اعلام می نمایند.

لینک اصل خبر در سایت سازمان نظام مهندسی ساختمان استان قم

  منبع خبر

  سازمان نظام مهندسی ساختمان استان قم

  سازمان نظام مهندسی ساختمان استان قم

  سازمان نظام مهندسی ساختمان استان قم یک انجمن در شهر قم می باشد

   نظرات