آگهی دعوت مجمع عمومي عادي به‌طور فوق‌العاده ( نوبت دوم)

آگهی دعوت مجمع عمومي عادي به‌طور فوق‌العاده ( نوبت دوم)

آگهی دعوت مجمع عمومي عادي به‌طور فوق‌العاده ( نوبت دوم) انجمن مهندسی زلزله ایران به شماره ثبت 8437 و شناسه ملی 10100363345

ازکلیه اعضای پیوسته انجمن دعوت بعمل می‌آید که در جلسه مجمع عمومي عادي به‌طور فوق‌العاده (نوبت دوم) ساعت 17:00 روز دوشنبه مورخ 98/10/23 به آدرس تهران خیابان شهید دکتر لواسانی دیباجی شمالی کوی ارغوان غربی پلاک 21 برگزار می‌گردد شرکت نمایند.

دستور جلسه: 1-تلاوت آیاتی از کلام ا... مجید2- انتخاب هیئت‌رئیسه مجمع3- ارائه گزارش فعالیت‌های انجمن در سال 1397؛4- تصویب تراز مالی5-تعيين ميزان حق عضويت6- تصویب برنامه سالیانه 7- تعیین روزنامه کثیر انتشار 8-سایر موارد 9- انتخاب اعضای هیئت‌مدیره و بازرس برای دوره جدید

هیات مدیره انجمن مهندسی زلزله ایران

لینک اصل خبر در سایت انجمن مهندسی زلزله ایران

    منبع خبر

    انجمن مهندسی زلزله ایران

    انجمن مهندسی زلزله ایران یک انجمن می باشد

      نظرات