تقدیر از اعضای هیات مدیره کانون  بازنشستگان اداره کل راه و شهرسازی اس...

تقدیر از اعضای هیات مدیره کانون بازنشستگان اداره کل راه و شهرسازی اس...

مدیر صندوق بازنشستگی کشوری استان کرمانشاه از عملکرد اعضای هیات مدیره کانون بازنشستگی اداره کل راه و شهر سازی  تقدیر کرد.

به گزارش اداره ارتباطات و اطلاع رسانی ، مدیر صندوق بازنشستگی کشوری استان ، موفقیت این اعضا را در جهت خدمات رسانی به بازنشستگان ، حاصل همکاری همه جانبه این دستگاه با کانون  دانست ،  و این مهم را نشان دهنده اهمیت این اداره کل به همکاران دیروز خود خواند.

رحیمی در پایان با اهدا لوح تقدیر از اعضای هیات مدیر تقدیر کرد.

این نشست با حضور مدیر کل راه و شهر سازی ،معاون توسعه مدیریت و منابع دستگاه در دفتر مدیر کل برگزار شد.

لینک اصل خبر در سایت اداره کل راه و شهرسازی استان کرمانشاه

    منبع خبر

    اداره کل راه و شهرسازی استان کرمانشاه

    اداره کل راه و شهرسازی استان کرمانشاه یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات