عملیات نمک پاشی وبرف روبی خیابانها و معابر شهری سلماس توسط شهرداری

عملیات نمک پاشی وبرف روبی خیابانها و معابر شهری سلماس توسط شهرداری


عملیات نمک پاشی وبرف روبی خیابانها و معابر شهری سلماس توسط شهرداری در مورخ دوشنبه 98/10/23


لینک اصل خبر در سایت شهرداری سلماس

  منبع خبر

  شهرداری سلماس

  شهرداری سلماس

  شهرداری سلماس یک شهرداری در شهر سلماس می باشد

   نظرات