عملیات زنده گیری و جمع آوری سگهای ولگرد توسط شهرداری سلماس از معابر سطح شهر

عملیات زنده گیری و جمع آوری سگهای ولگرد توسط شهرداری سلماس از معابر سطح شهر


اجرای مرحله چهارم عملیات زنده گیری و جمع آوری سگهای ولگرد توسط پرسنل زحمت کش خدمات شهری شهرداری سلماس از معابر سطح شهر


لینک اصل خبر در سایت شهرداری سلماس

  منبع خبر

  شهرداری سلماس

  شهرداری سلماس

  شهرداری سلماس یک شهرداری در شهر سلماس می باشد

   نظرات