کف سازی و بدنه سازی ۱۲۵کیلومتر ازمسیل های مشهد

کف سازی و بدنه سازی ۱۲۵کیلومتر ازمسیل های مشهد

کف سازی و بدنه سازی ۱۲۵کیلومتر ازمسیل های مشهد

مدیرپروژه آب های سطحی شهرداری مشهد از کف سازی و بدنه سازی ۱۲۵ کیلومتر از۱۵۱ کیلومترمسیل های مشهد خبرداد.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی شهرداری مشهد، مجتبی زمانیان ضمن اشاره به آبگرفتگی های معابر در پی بارندگی های شدید بهارسال گذشته گفت: شهر مشهد برای جمع آوری آب های سطحی دارای ۱۵۱ کیلومترمسیل و۱۲۹۱ کیلومتر کانال سرباز و سرپوشیده است.
وی افزود: طی سال های گذشته در راستای حفظ سیما و منظرشهری و همچنین مسائل بهداشتی ۱۲۵ کیلومتر از۱۵۱کیلومترمسیل های مشهد تعریض، کف سازی و بدنه سازی شده است.
وی با بیان این که ۵ کیلومتر از این مسیل ها درداخل اراضی آستان قدس،فرودگاه و اماکن نظامی و انتظامی قراردارد اظهارکرد: طبق قانون کف سازی و بدنه سازی آنها با شهرداری نیست اما با این حال مکاتبات لازم با آب منطقه ای و ارگانهای مذکور در این زمینه انجام شده است.
زمانیان تصریح کرد: با توجه به اعتبارات درنظر گرفته هرسال ۵ کیلومتر از ۲۶ کیلومتر باقی مانده ازمسیل های خاکی بدنه سازی و کف سازی می شود،اما آمادگی آن را داریم درصورت تخصیص اعتبارات کافی این ۲۶ کیلومتر را ظرف یکسال کف سازی و بدنه سازی کنیم.
مدیرپروژه آب های سطحی شهرداری مشهد ضمن اشاره دلایل آبگرفتگی معابردر هنگام بارش شدید باران اضافه کرد: یکی از دلایل آبگرفتگی معابر شیب بندی نامناسب آسفالت است که باعث می شود آب باران به سمت کانال ها هدایت نشود که دربارندگی های اخیر ۴۱ نقطه شناسایی و رفع نقص شد.
وی ادامه داد: یکی دیگر از دلایل آب گرفتگی، مسدودشدن مسیر کانال ها است که این موضوع به بحث نگهداری ارتباط دارد.
وی گفت: دلیل دیگر آبگرفتگی معابر درهنگام بارندگی کامل نبودن شبکه جمع آوری فاضلاب شهری است که در هنگام بارش شدید باران با توجه به وجود فاضلاب و پر بودن بخش زیادی از کانال های جمع آوری آب های سطحی، سرریزشدن کانال ها و آب گرفتگی معابر را در پی دارد.
زمانیان با بیان این که بخش دیگری از آبگرفتکی ها مرتبط با مناطق منفصل توس و قرقی است که از سال ۹۲ به شهرمشهد الحاق شده اند اظهارکرد: ایجاد شبکه جمع آوری سطحی دراین نواحی نیازمند تدوین طرح های تفصیلی است تا براساس آن بتوانیم کانال و شبکه های مورد نیاز جمع آوری آب های سطحی را ایجاد کنیم اما با این حال درحد رفع خطر اعتباربه این مناطق تخصیص داده شده و طرح شبکه جمع آوری آب های سطحی توس و قرقی درحال تهیه است.
مدیرپروژه آب های سطحی شهرداری مشهد افزود: در مجموع در پی بارندگی های شدید بهارامسال ۲۵۹ نقطه که دچار آبگرفتگی شدند شناسایی و با توجه به اعتبار اختصاص داده شده مشکل ۱۲۹ نقطه تا پایان سال برطرف و مشکل ۱۳۰ نقطه باقی مانده نیزدرقالب اعتبارات سال آینده برطرف خواهد شد.
مجید خبیری

لینک اصل خبر در سایت شهرداری مشهد

  منبع خبر

  شهرداری مشهد

  شهرداری مشهد

  شهرداری مشهد یک شهرداری در شهر مشهد می باشد

   نظرات