آموزش ۱۴۳۰ نونهال و دانش آموز در مدرسه ترافیک شهرداری/۷۲۵ نفر پسر و ۷۰...

آموزش ۱۴۳۰ نونهال و دانش آموز در مدرسه ترافیک شهرداری/۷۲۵ نفر پسر و ۷۰...
مدارس و پیش دبستانی هایی که طی ماه جاری به پارک آموزش ترافیک مراجعه نمودند شامل:دبستان دانشور از خیابان ملک، دبستان بقیه اله از خیابان قائم مقام ، پیش دبستانی راه نور از کرهرود، دبستان قایمیه از شهرک قائم، دبستان امام حسن از خیابان ملک، دبستان برنا از خیابان محسنی، پیش دبستانی سوگل از خیابان امام شهید حسنی، دبستان مستوفی از خیابان رودکی، دبستان شهید منتظری از خیابان داوران، پیش دبستانی یلدا از خیابان شهرک گردو، پیش دبستانی مریم از خیابان دانشگاه خیابان مدرس، پیش دبستانی کودکان برتر از خیابان نیسانیان، دبستان مبعث از میدان امام حسین بازارچه الغدیر، دبستان توحید از خیابان جهرم، دبستان فرشتگان از شهرک بعثت، دبستان جعفریه از گاو خانه خیابان بشارت می باشند. لازم به ذکر است که به دلیل درخواست برخی از مدارس و تعداد زیاد دانش آموزان، مرکز آموزش در چندین نوبت پذیرای نونهالان بود.
لینک اصل خبر در سایت شهرداری اراک

    منبع خبر

    شهرداری اراک

    شهرداری اراک یک شهرداری در شهر اراک می باشد

      نظرات