برگزاری چهارمین جلسه کمیسیون راهبردی توسعه مدیریت

چهارمین جلسه کمیسیون توسعه مدیریت شرکت روز شنبه هفتم دی ماه ۱۳۹۸ با حضور اعضای محترم کمیسیون با دستور کار تعیین شده در سالن جلسات شرکت برگزار گردید.

پیرو دعوتنامه شماره ۵۵۸۷/د/۹۸ مورخ ۱۳۹۸/۱۰/۰۴ چهارمین جلسه کمیسیون توسعه مدیریت شرکت روز شنبه مورخ ۱۳۹۸/۱۰/۰۷ با حضور اعضای محترم کمیسیون با دستور کار تعیین شده در سالن جلسات شرکت برگزار گردید.

مدیر فناوری اطلاعات و توسعه مدیریت و دبیر کمیسیون توسعه جناب آقای احساندوست راجع به استاندارسازی اتاق سرور و پیاده سازی سامانه پشتیبان گیری داده ها و تهیه ایمیل سرور بومی برای پیاده سازی در شرکت و طرح ملی تغییر ساختار آدرس ( IP ) ای پی های زیرساختی شبکه شرکت با استناد به ضوابط و مقررات قانونی و اسناد بالا دستی توضیحاتی دادند و مقرر گردید، در حد مقررات و ظرفیت منابع مالی شرکت و با رعایت ضوابط و مقررات، ضمن احصاء و شناسایی فعالیتهای مرتبط با موضوع مذکور نسبت به تعیین اولویت انجام فعالیت و برآورد هزینه انجام هر یک از آنها اقدام و گزارش تحلیل آن در جلسه آتی ارائه گردد.

سپس مصوبات جلسات شماره ۲ و ۴ کمیته سرمایه انسانی مطرح و تکالیف حوزه معاونت منابع انسانی، مالی و پشتیبانی شرکت شامل اصلاح و بازنگری سند برنامه ریزی انسانی، به روزرسانی اطلاعات پایه ای و عملیاتی دوره های آموزشی و سنواتی کارکنان شرکت، پی گیری تبدیل وضعیت استخدامی کارمندان ایثارگر و ... مورد تاکید قرار گرفت.

لینک اصل خبر در سایت شركت آب منطقه‌ای قم

    منبع خبر

    شركت آب منطقه‌ای قم

    شركت آب منطقه‌ای قم یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات