ثبت ۲۲ میلی متر بارندگی در استان تهران در آذرماه سال جاری/ کاهش ۵۳...

مدیر دفتر مطالعات پایه منابع آب شرکت آب منطقه ای تهران از ثبت ۲۲ میلی متر بارندگی در استان تهران در آذرماه سال جاری خبر داد.

به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه ای تهران، "محمدرضا خانیکی" با بیان این مطلب اظهار کرد: آخرین ماه فصل پاییز با ثبت ۲۲.۲ میلیمتر بارندگی و کاهش ۵۳ و ۴۰ درصدی بارش ها نسبت به مدت مشابه سال گذشته و بلند مدت همراه بوده و با کاهش قابل توجه ریزش های ماه آذر در تمام حوضه های آبریز سدها،شهرستان ها و محدوده های مطالعاتی، بیش از هر چیز ادامه این روند در ماه های آتی نگران کننده خواهد بود و نیاز است تمهیدات مربوطه در مدیریت منابع آب در دستور کار قرار گیرد.

خانیکی همچنین پدیده قابل توجه دیگر ماه آذر را روند معکوس دمایی در استان تهران دانست و تصریح کرد: ارتفاعات و حوضه آبریز سدها در این ماه نسبت به متوسط بلند مدت با افزایش دما مواجه بودند و برعکس نیمه جنوبی استان،کاهش دما را براساس نقشه های هم دمای ترسیمی، تجربه نموده بودند که این افزایش دما یقینا کاهش زودهنگام بودجه برفی و از دسترس خارج شدن منابع آب را به همراه خواهد داشت.

لینک اصل خبر در سایت شركت آب منطقه‌ای تهران

    منبع خبر

    شركت آب منطقه‌ای تهران

    شركت آب منطقه‌ای تهران یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات