حمل و نقل عمومی کلید حل بحران ترافیک و آلودگی هوا

روزانه حجم زیادی از رفت و آمدها در سطح شهر و کشور انجام می شود و ما اغلب از یک وسیله حمل و نقل برای رسیدن به مقصد استفاده می کنیم که این وسیله نقلیه شخصی و یا عمومی است. از طرفی یکی از دغدغه های مهم شهرهای بزرگ حجم بالای ترافیک است که با استفاده از حمل و نقل عمومی نیمی از این حجم بالای ترافیک را می توان کاهش داد. نکته دیگر اینکه بحران ترافیک در شهر های بزرگ، خود پدید آوردنده بحران بزرگ تری مانند آلودگی هواست که رفت و آمد را در شهر غیر ممکن می کند.

متن کامل خبر در سایت صدای مهندسی ایران (صما)

  منبع خبر

  صدای مهندسی ایران (صما)

  صدای مهندسی ایران (صما)

  صدای مهندسی ایران (صما) یک رسانه در شهر تهران می باشد

   نظرات